Naam stichting: Stichting Maatje voor elkaar Duiven-Westervoort

Fiscaal nummer: 857816172

Contactgegevens: Landfortallee 10, 6921JS Duiven

Bestuurssamenstelling:

  • Voorzitter: Henk Nijland
  • Penningmeester: Bart Kuipers
  • Secretaris: Reshma Laigsingh
Doelstelling

Het doel van SHM is om in te spelen op de hulpvraag vanuit Duiven-Westervoort (en omgeving) om ondersteuning te bieden aan personen/gezinnen waarbij de eigen privé schuldpositie (let wel; geen zakelijke schulden ontstaan uit hoofde van uitoefening van beroep of bedrijf) onoverzichtelijk is geworden. Deze hulp is voor eenieder toegankelijk, ongeacht identiteit, ras, geloof en/of geslacht. Het gaat om die cliënten die behoefte hebben aan sociale en praktische ondersteuning, maar die wel gemotiveerd zijn en openstaan voor schuldhulpverlening. Hulpvragers/cliënten kunnen zich zelfstandig aanmelden bij SHM dan wel via gemeentelijke- of kerkelijke instanties. SHM zal, aan de hand van een intake, bepalen of zij de hulpvraag kan invullen. SHM geeft geen fiscaal en financieel advies maar is slechts adviserend om boekhouding inkomsten en uitgaven in beeld te brengen alsmede om hulpvragers door te verwijzen naar specialisten. Om de hulpvraag uit te kunnen voeren werkt SHM met gediplomeerde Maatjes die een gedegen opleiding hebben genoten vanuit de landelijke franchise.

Beleidsplan

Beleidsplan Stichting Schuldhulpmaatje Duiven versie 2.0

Financiële jaarverslagen

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort 2017

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2018

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2019

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2020

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2021

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2022

Jaarverslag SHM Duiven-Westervoort-2023

Delen