Onze doelstelling is:

Het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.

Dat willen we bereiken door hulpvragers te koppelen aan een vrijwilliger, een SchuldHulpMaatje die hem/haar sociale en praktische ondersteuning aanbiedt. We komen in contact met hulpvragers via o.a. de gemeente, kerken, woningcorporaties, bedrijven en online campagnes.

Hulpvrager en SchuldHulpMaatje werken samen aan het (her)starten en bevorderen van het contact met de reguliere hulpverlening, met als resultaat het verbeteren van de financiële situatie om zo o.a. een einde te maken aan de noodzaak gebruik te maken van ‘nood’ voorzieningen. Zelfredzaamheid is het uitgangspunt voor de hulp en begeleiding.

 

Historie

In 2016 is Henk Nijland, als kwartiermaker voor dit initiatief, gestart met de voorbereidende werkzaamheden van het project Schuldhulpmaatje Duiven-Westervoort wat heeft geresulteerd in de ondertekening van een initiatiefdocument in het najaar 2016 tussen kerken en de overheid. Samen met een afvaardiging vanuit de Katholieke- en Protestantse kerken is naderhand een denktank geformeerd die het project op hoofdlijnen heeft uitgewerkt. Nadat in het voorjaar van 2017 de verschillende bestuursfuncties ingevuld konden worden alsmede een tweetal (beoogd) coördinatoren werden aangesteld heeft er frequent en meer gedetailleerd overleg plaatsgevonden wat heeft geresulteerd in de oprichting van de Stichting “Maatje voor elkaar Duiven-Westervoort” in juli 2017. Deze stichting voert de activiteiten van Schuldhulpmaatje Duiven-Westervoort uit.

Zowel de bestuursleden en coördinatoren hebben binnen Duiven-Westervoort veelvuldig overleg met verschillende sociale gremia zoals Raadslieden, lokale sociale- en welzijnsorganisaties alsmede het ambtelijk apparaat.

Nadat in oktober 2017 in totaal 13 maatjes werden opgeleid is per medio november 2017 de samenwerkingsovereenkomst met de landelijke verenging Schuldhulpmaatje getekend. B&W van Duiven heeft de officiële opleidingscertificaten aan de Maatjes uitgereikt en reeds haar dank en waardering uitgesproken voor alle betrokken mensen aan dit project.

 

Uitreiking Maatjes Certificaten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitreiking van de certificaten voor een aantal van onze maatjes door Wethouder Knuiman en Burgemeester de Lange in december 2017.

 

Delen